Aanmelden en
intakeprocedure

" ‘Samen leven’ is wat wij belangrijk vinden."

Aanmelden en intakeprocedure

Iedere cliënt die zich bij ons aanmeldt wordt zorgvuldig begeleid. Na het kennismakingsgesprek vinden er twee observatiemomenten plaats om te bepalen of de begeleidingswijze van Stimulans bij de cliënt past en of de cliënt binnen de groep van Stimulans past. We observeren de cliënt dan in zijn of haar woonomgeving en op de school, werkplaats of bij de huidige dagbesteding.

We werken met een zorgcyclus die is vastgesteld aan de hand van wettelijke normen. De cyclus bevat verschillende evaluatiemomenten en duidelijke afspraken. Zo weet u wat we gaan doen en kunnen we de cliënt de zorg en aandacht geven die bij hem of haar past. De zorgcyclus is ook een goede manier om de ontwikkeling van een cliënt te volgen.

Intakeprocedure
De intake van een cliënt verloopt als volgt:

  • Kennismakingsgesprek en rondleiding.
  • Twee observatiemomenten.
  • Intakegesprek.
  • Gesprek om te bepalen of de zorg van Stimulans aansluit bij de wensen en de persoonlijkheid van de cliënt. Ook kijken we of de cliënt in de groep past.
  • Afspraken maken over dagbesteding, logeren of wonen, zodat we het tempo kunnen afstemmen op de cliënt en deze een goede start kan maken.

Zorgcyclus en zorgdossier
Na de intake leggen we een zorgdossier aan. In dit dossier houden we de ontwikkelingen van de cliënt bij en leggen we andere relevante informatie vast. Dit geeft een goede indruk van het effect van onze zorg. De zorg verloopt als volgt:

Observatieperiode
We starten de zorg met een observatieperiode van zes weken. In deze periode van stellen we een (voorlopig) zorgplan op. Als er sprake is van een erg complexe zorgvraag, dan verlengen we in onderling overleg de observatieperiode.

Zorgplanbespreking
Na de observatieperiode nodigen we ouders of vertegenwoordigers uit voor een zorgplanbespreking. De cliënt is ook bij dit gesprek aanwezig, waardoor deze zelf kan meebeslissen over de doelen die we opnemen in dit plan.

Evaluatie van het zorgplan
Twee keer per jaar nodigen we ouders of vertegenwoordigers uit voor een evaluatiegesprek. Dit is om de doelen die gesteld zijn samen te evalueren en waar nodig bij te stellen. In het plan nemen we (nieuwe) doelen op waar we in het volgende jaar aan gaan werken samen met de cliënt.

Evaluatie en nazorg
Wanneer de zorg of begeleiding beëindigd wordt, vindt er een exitgesprek plaats tussen de ouders of vertegenwoordigers en de zorgverleners van Stimulans. We bespreken dan samen hoe de zorg in de laatste drie maanden bij Stimulans kan worden ingevuld, zodat de overgang voor de cliënt niet te groot is. Als laatste voeren we nog een afrondend gesprek. Hierin bespreken we of er nog nazorg nodig is en welke afspraken daarvoor gelden.

Wat zijn de kosten?
Afhankelijk van uw zorgindicatie, kunt u vanuit een PGB zorg bij ons inkopen.

Daarvoor gelden de volgende tarieven:

Individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging : 59,91 euro per uur
Dagbesteding : 64,58 euro per dagdeel
Kortdurend verblijf: Prijs per etmaal : afhankelijk van de zorgvraag


Voor dagbesteding zijn momenteel nog plaatsen beschikbaar. Per 1 augustus 2024 komt er een grote slaapkamer vrij voor bewoning. Indien u geinteresseerd bent in deze kamer dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 046-4495511.