Voor wie doen we dat?

"We helpen kinderen en (jong) volwassenen met een meervoudige beperking."

Voor wie doen we dat?

We helpen kinderen en (jong) volwassenen met een meervoudige beperking.
Het kan dan gaan om mensen met uiteenlopende problemen, zoals:

 • Een ernstige verstandelijke beperking.
 • Een lichamelijke beperking.
 • Stoornissen zoals epilepsie, reflux.
 • Een IQ dat lager is dan 50 of niet te testen.
 • Niet of nauwelijks communiceren met woord of gebaar.
 • Niet of nauwelijks zelfstandig kunnen voortbewegen, of rolstoelafhankelijk.
 • Ernstig zintuiglijke beperkingen en prikkelverwerkingsstoornissen
 • Veel of regelmatige gezondheidsproblemen.
 • Gedragsproblemen.

Cliënten die voldoen aan of meerdere van onderstaande voorwaarden,
komen in aanmerking voor zorg van Stimulans:

 • De cliënt heeft een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg.
 • Voor wonen is minimaal een ZZP5 vereist.
 • De cliënt neemt minimaal vier dagdelen zorg af in de dagbesteding.
 • De cliënt kan 24 uur van huis zonder ouders of verzorgers.
 • De cliënt kan zich aanpassen aan het (groeps-)programma, zowel overdag als ’s nachts.
 • De cliënt kan zich in een groep veilig en prettig voelen.
 • De cliënt accepteert begeleiding en ondersteuning bij de verzorging door één begeleider(ster).
 • Het gedrag van de cliënt is niet storend en vormt geen bedreiging voor andere bewoners of de medewerkers van Stimulans.
 • Er zijn geen vrijheid beperkende maatregelen noodzakelijk om gedrag te reguleren.
 • Een cliënt heeft geen extreme angsten voor bijvoorbeeld weersveranderingen (zoals onweer).
 • De cliënt accepteert medische hulpmiddelen of medicatie.
 • Er is geen sprake van een alcohol- of drugsverslaving of ernstige, psychiatrische problematiek of frequente intensieve epileptische insulten.
 • Het logeren leidt niet tot psychosomatische klachten (zoals veelvuldig naar het toilet gaan, buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid).