Wie is Stichting Stimulans?

"We spreken de eigen kracht en capaciteiten van de cliënt aan."

Wie is Stichting Stimulans

Stimulans is een erkende zorginstelling in Geleen. Onze zorginstelling is gehuisvest in een rustige, mooie omgeving waar kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking kunnen wonen of logeren onder begeleiding. In onze dagbesteding zorgen we voor een zinvolle daginvulling die gericht is op communiceren, ervaren en beleven. Onze instelling is kleinschalig en het groepsgevoel staat bij ons voorop. Elkaars naam weten, aandacht voor ieders karakter en niet ‘samen wonen’ maar ‘samen leven’, is wat wij belangrijk vinden.

Wat doen we?
We bieden 24-uurszorg met dag- avond- en slaapdiensten.
Wij zorgen bijvoorbeeld voor:

  • Persoonlijke verzorging
  • Dagbesteding
  • Individuele begeleiding
  • Verpleging
  • Kortdurend verblijf
  • Begeleid wonen

Wij bieden onze cliënten niet alleen een veilige en prettige woonomgeving, we worden ook onderdeel van hún wereld. Direct vanaf de eerste kennismaking, bouwen we op een professionele manier aan een vertrouwensrelatie op basis van liefde en acceptatie. Dit wederzijds vertrouwen is een belangrijke voorwaarde om contact te kunnen maken met elkaar. Wanneer de bewoner zich vertrouwd voelt bij ons, zal deze ook eerder deelnemen aan activiteiten waarbij we uiteraard rekening houden met de mogelijkheden van de cliënt.

Ieder mens is uniek en we bieden daarom geen standaardpakket aan activiteiten of begeleiding aan. Om de zelfredzaamheid van de bewoner te vergroten en ieders ontwikkeling te stimuleren, analyseren we eerst op welke vlakken ondersteuning nodig is. Daar passen we onze begeleiding op aan, zodat de cliënt zich optimaal kan ontwikkelen in het eigen tempo.

Hoe doen we dat?
Actief deelnemen aan de maatschappij of aan activiteiten in het dagelijks leven. Dát is wat we willen voor onze cliënten. Bij Stimulans spreken we de eigen kracht en capaciteiten van de cliënt aan, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. We streven ernaar om onze bewoners en cliënten van de dagbesteding waar mogelijk zelfredzaam te laten zijn. Iedereen heeft iets te vertellen en iedereen moet mee kunnen doen, op zijn of haar eigen manier.

Jan-Henk Dirriwachter MBA

Bestuurder/Algemeen directeur