Hoe ziet onze zorg eruit?

"We zorgen voor een ‘familiegevoel’."

Hoe ziet onze zorg eruit?

Persoonlijke verzorging
Herkenning is belangrijk voor onze cliënten. Het zorgt voor een vertrouwd gevoel en door herhaling leren cliënten sneller wat dagelijkse handelingen inhouden. Onze verzorging verloopt daarom altijd op dezelfde manier. We willen daarmee de zelfstandigheid van onze bewoners vergroten.

  • We starten elke keer de handeling op dezelfde manier.
  • We stimuleren de cliënt om mee te helpen.
  • We gebruiken steeds dezelfde handelingen, geluiden en woorden.
  • We eindigen elke keer op dezelfde manier 

Dagbesteding
Elke drie maanden kiezen we een ander thema dat centraal komt te staan bij de dagbesteding. We gebruiken daarbij sleutelwoorden die passen bij het thema en gaan iedere dag met het thema en één van de sleutelwoorden aan de slag. Bijvoorbeeld: bij het thema ‘feest’ spelen woorden als ballonnen, slingers en taart een belangrijke rol. We laten dezelfde woorden vaak terugkomen door samen ballonnen op te blazen, slingers te maken en taart te eten. De cliënt wordt zo gestimuleerd om de woorden zelf ook in te zetten en raakt bekend met de betekenis ervan.

Om de activiteit toegankelijk te maken voor iedereen én om te zorgen dat de informatie beter wordt opgenomen, gebruiken we visuele ondersteuning. We gebruiken bij de sleutelwoorden ook voorwerpen zoals foto’s, picto’s, gebaren of andere ondersteunende communicatie. Ook komen de sleutelwoorden terug in activiteiten, liedjes, boekjes en video’s. Dit helpt ons om te communiceren met de bewoners en de bezoekers van de dagbesteding.

Verpleging
Verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd door speciaal opgeleide medewerkers.

Kortdurend verblijf
Cliënten die vier dagdelen of meer deelnemen aan de dagbesteding bij Stimulans, kunnen ook blijven logeren. Dit helpt de cliënt om te wennen aan het verblijven op een andere plek. Omdat de zorgvraag per cliënt verschillend is, bepalen we ook per situatie hoe vaak iemand kan blijven logeren en hoe we deze overnachting vormgeven.

Wonen
Of cliënten nu wel of niet bij ons wonen; we willen dat de omgeving voor iedereen als ‘thuis’ voelt. Huiselijkheid staat daarom centraal bij Stimulans. We zorgen voor een ‘familiegevoel’ door rekening met elkaar te houden en samen te werken aan dagelijkse, huiselijke vaardigheden. Zo zorgen we als groep voor een warme,
veilige omgeving.

Groepsgrootte en –samenstelling
Om te zorgen dat elke cliënt zoveel mogelijk tot zijn/haar recht kan komen, stellen we de groepen met grote zorg samen. We houden daarom rekening met de volgende criteria:

  • De groep cliënten tijdens de dagbesteding is niet groter dan tien personen.
  • Het sociaal ontwikkelingsniveau past bij dat van de overige groepsgenoten.
  • Nieuwe cliënten passen gedragsmatig binnen de bestaande groep.

Personele bezetting
Om persoonlijke aandacht te garanderen, is er tijdens de dagbesteding altijd
minimaal één begeleider per drie cliënten aanwezig. In de avonduren is er één begeleider per vijf cliënten aanwezig. Dit is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënten.