Gedragscode Stimulans 2017

Respect
voorbeelden van gedrag

geven

 • we laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens
 • we zeggen het als iemand iets goed doet
 • we luisteren goed naar wat collega’s / klanten te zeggen hebben
 • we respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen
 • we praten mét elkaar en niet óver elkaar
 • we stellen ons kwetsbaar op
 • we staan open voor kritiek
 • we nemen verantwoordelijkheid voor wat we doen

ontvangen

 • wij willen in onze waarde gelaten worden, ook als je het niet met ons eens bent
 • wij willen dat er naar ons geluisterd wordt
 • wij willen gerespecteerd worden voor wie we zijn
 • wij vragen aan je te geven als je ergens mee zit, een dialoog bestaat uit wederkerigheid
 • wij vragen aan jou ook je eigen verantwoordelijkheid te nemen
 • wij vragen je tijdens je bezoek om afwachtend te zijn en ruimte aan onze bewoners te geven om af te maken waar ze mee bezig zijn

Integriteit
eerlijkheid en betrouwbaarheid
voorbeelden van gedrag

geven

 • we doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na
 • we willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen
 • we gaan vertrouwelijk met alle informatie om
 • we respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit)

ontvangen

 • we willen dat je de gemaakte afspraken nakomt
 • we willen ruimte om onze uitleg te kunnen geven
 • we willen dat onze grenzen gerespecteerd worden

Professionaliteit
deskundigheid en duidelijke procedures
voorbeelden van gedrag

geven

 • we blijven als team kwaliteitsstandaarden ontwikkelen en zien erop toe dat iedereen zich daaraan houdt
 • we lossen problemen zo snel mogelijk op, zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen en durven initiatieven te nemen.
 • we voldoen aan de eisen die aan onze functie wordt gesteld
 • wij professionals kennen de uitgangspunten van een professional
 • we kunnen op onze professionaliteit worden aangesproken
 • elke opdracht wordt professioneel behandeld
 • we toetsten/evalueren regelmatig procedures, afspraken en werkwijzen
 • we staan ervoor open nieuwe dingen te leren

ontvangen

 • onze professionaliteit noodzaakt ons soms om grenzen te stellen, wij willen dat deze gerespecteerd worden

Zorgzaamheid
aandacht en dienstbaarheid

geven

 • we zijn vriendelijk tegen cliënten en vertegenwoordigers
 • we luisteren echt naar anderen: luisteren is niet alleen je oor open zetten, maar ook vragen stellen waardoor iemand zich uitgenodigd voelt iets te vertellen
 • we leven ons in de wensen en zorgen van de andere in
 • we zijn bereid samen te werken en anderen te steunen en te helpen
 • we geven patiënten de optimale zorg die ze nodig hebben, binnen de mogelijkheden van onze doelstelling
 • we geven onze grenzen aan
 • we oordelen niet direct, maar vragen na,doen onderzoek en trekken daarna pas conclusies

ontvangen

 • wij willen graag vriendelijk benaderd worden
 • wij willen dat je het bespreekbaar maakt als je het niet met ons eens bent